Anestesia en Liposucción

Técnicas de anestesia utilizadas en liposucción o lipoescultura. IVANCE, San Sebastián, (Donostia)