Bularrek, edertasun femininoan hain garrantzitsuak diren gorputzeko zatiek, atentzio eta zainketa eskatzen dute. Zoritxarrez, ordea, emakumeen artean gehien sufritzen den tumorea da bularrekoa, eta honen ondorioz, bular bat edo bi galtzeak ekarri dezakeen sufrimendu psikologikoa izugarria izan daiteke. Hala ere, sufrimendu hau gutxitu daiteke, pazienteak bularren berreraikitzea posible dela baldin badaki, eta honek, bizi-kalitate hobeago bat eskainiko dio pazienteari.

Prozesua: Bularren berreraikitzea mastektomia baten ondoren, bularra berreraikitzeko helburua duen ebakuntza da. Asko dira bularren berreraikitzea egiteko erabili daitezkeen teknikak. Aukeraketa egokia faktore askoren araberakoa izango da: tumore mota, pazientearen nahiak, mastektomizaturiko bularreko lekuaren egoera. Berreraikitzea berehalakoa edo berandukoa izan daiteke.

Iraupena: Erabilitako teknikaren arabera, ordu batetik lau ordutarako iraupena izan dezake ebakuntzak. Denbora kirurgiko ugari beharrezkoak dira.

Anestesia: Orokorra.

Ospitalizazioa: Teknikaren arabera egun batetik hiru egunetarako ospitalizazioa.

Zailtasun Posibleak: Ebakuntza kirurgiko guztiekin lotura duten zailtasunak eta espezifiko batzuk, esaterako, ageriko orbainak, larruazalaren sufrimendua, hematoma, seroma.

Berreskurapena: Erabili den teknikaren arabera, 1-2 aste iraungo ditu berreskuperapenak.