Gaur egun, kirurgia genital femeninoa ez da gai tabu bat. Oso pozik gaude orain gai honi buruz lasai hitz egiten delako, eta hau horrela gertatzearen arrazoi handienetako bat existitzen diren soluzioei buruz dagoen ezagutza dela esan genezake.

Kirurgia genitala kirurgia estetikoaren barnean dago baina konpontzailearen mugan dagoela esan genezake, jaiotzatiko akatsak edo adinaren ondorioz, erditzearen eraginez… izandako aldaketak zuzentzen dituelako. Ez da ahaztu behar akats hauek funtzionalki eragin diezaioketela emakumeari.

Ditugun prozesu kirurgikoek pazientearen behar funtzional eta estetikoen arabera, teknika egokia aukeratzeko ahalmena ematen digute.

Kirurgia genitala aurrera eramateko bete behar diren baldintzak, osasun-egoera on bat izatea, eta kirurgia hau zertan  oinarritzen den, nola gauzatzen den eta ebakuntzak zenbateko hobekuntza eskainiko duen jakitea dira.

Kirurgia Genitala begirada batez:

  • Prozesua: Kirurgia genitalaren barnean hainbat prozesu daude eta hauek bakarrik egin daitezke edo beste prozesu batzuekin batera.
  • Iraupena: 1-2 ordu.
  • Anestesia: Epidurala.
  • Ospitalizazioa: Eguneko Kirurgia. Ebakuntza egin eta egun berean joango da etxera pazientea.
  • Berreskurapena: Lanera bueltatzeko 7-10 egun itxaron beharko ditu.